Zorgplicht accountant en meer informatie

Er geldt ook een zorgplicht accountant. Deze moet de juiste informatie geven en deze mag niet misleidend zijn. Aan de hand van zijn of haar gegevens worden er namelijk beslissingen genomen en er worden zaken op afgestemd. Eerlijke informatie is dus in het belang van velen. Heb jij door verkeerde informatie of een fout, een nalatigheid van de accountant schade geleden neem dan contact op met de zorgplichtadvocaat. Er volgt eerst een vrijblijvend gesprek om alles goed in kaart te brengen. De advocaat dient het probleem goed te bestuderen voordat hij of zij al dan niet een procedure begint tegen de accountant.

Zorgplicht accountant vragen?

De zorgplicht van de accountant wordt met je besproken door de advocaat tijdens het eerste en vrijblijvende gesprek. Hij of zij adviseert je hierover. Deze zorgplichtadvocaat heeft ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer en bij het procederen bij de civiele rechter. Als er een aanpak komt dan zal deze vooraf uitvoerig met je worden besproken. De advocaat heeft vaak ook al een idee over de kans van slagen van een procedure. Dus zijn er problemen ontstaan door toedoen van of juist het nalaten van de accountant, aarzel geen moment, maar neem contact op via de website zorgplichtadvocaten.com. Vul het terugbelformulier in, dat je op de website vindt en je krijgt snel bericht. Het kan zijn dat je vragen hebt en dan zijn wij er voor je. Maak het jezelf makkelijker en neem direct contact met ons op!